Billeder / malerier / relieffer / collage / blandform

Hvem er jeg.

Sin egen ven og fjende.

De tre faktora.

De 9 faktora
Det vil være at sætte det på spidsen at sige, Leif Nielsen er en romantisk kunstner, men alligevel er der et element af både længsel og drømme i flere af hans arbejder. Måske er han hele tiden på sporet af det sårbare, det skrøbelige og det åndfulde i mennesket? Kunst er et stykke virkelighed, set gennem den enkelte kunstners optik. I dette tilfælde er virkeligheden større og langt mere eventyrlig end vi aner - se selv efter!
Ole Lindboe. Redaktør af MagasinetKunst.

De 7 temperament.Galleri GAL. Kunstneren Leif Nielsen. Arresødalvej 4, 3300 Frederiksværk.
Telefon:   47 72 35 37 // Mobil tlf. 40 88 35 37 E-mail: leifart@mail.dk